แทนความอาลัยอย่างสงบงาม (พร้อมให้บริการตั้งแต่ 11 กันยายน 2562 เป็นต้นไป)
แทนคำกล่าวลาอันลึกซึ้ง แด่ผู้เดินทางไกล
อีกหนึ่งบริการของ ไทยเปเปอร์อาร์ต วัฒนธรรมกระดาษ

*ขณะนี้ให้บริการเฉพาะในพื้นที่กทม.
ดอกไม้หน้าเมรุ