งานออกแบบและผลิตดอกไม้สำหรับงานแต่ง
เรามีความชำนาญในการผลิตงานดอกไม้ทำมือ 
เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง กระดาษมาตรฐานที่เลือกใช้ขนาด 220 แกรม การขึ้นรูปงานที่ใช้ความสามารถและเทคนิคเฉพาะตัว จุดเด่นของผลงานอยู่ที่การทำสี
และมีความสวยงามลงตัว สามารถออกแบบดอกไม้ตามสั่ง และผลิตตามแบบที่กำหนดได้
ราคาดอกไม้กระดาษงานแต่ง
การสั่งขนาดฉากสำหรับงานแต่ง
ฉากขนาดมาตรฐานขนาด 2.5x 4 เมตร ราคาตามแพคเกจ 
หากต้องการปรับเพิ่มขนาดฉากจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามขนาดดังนี้ค่ะฉากดอกไม้กระดาษค่าขนส่งติดตั้ง


การขนส่งติดตั้ง