งานออกแบบและผลิตดอกไม้
เรามีความชำนาญในการผลิตงานดอกไม้ทำมือ 
เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง กระดาษมาตรฐานที่เลือกใช้ขนาด 220 แกรม การขึ้นรูปงานที่ใช้ความสามารถและเทคนิคเฉพาะตัว จุดเด่นของผลงานอยู่ที่การทำสี
และมีความสวยงามลงตัว สามารถออกแบบดอกไม้ตามสั่ง และผลิตตามแบบที่กำหนดได้

กระดาษไม่เป็นกรด ขณะนี้ได้ทดลองติดตั้งดอกไม้ indoor ผ่านมาแล้ว3ปี และยังคงสภาพทรงและสีเหมือนเดิม มีข้อระวังคือความชื้นและน้ำจะส่งผลต่อรูปทรงของดอกไม้ค่ะ

สั่งผลิตดอกไม้กระดาษ

การสั่งงานขั้นต่ำ
ขนาด 15-50 เซนติเมตร   -50 ดอก
ขนาด 70-100 เซนติเมตร -10 ดอก

*การสั่งงานจำนวนมาก ทำแบบเฉพาะ  หรือปรับเปลี่ยนวัสดุ กรุณาติดต่อเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติม

ราคาดอกไม้กระดาษ