ป้ายกำกับ: งานศพ

พวงหรีด ดอกไม้งานศพ | Funeral flowers

พวงหรีด พวงหรีดดอกไม้กระดาษ

พวงหรีด ดอกไม้งานศพ วัฒนธรรมการใช้ดอกไม้ในทุกวาระสำคัญของชีวิต เป็นสัญลักษณ์สากลที่มนุษย์ใช้บอกกล่าวแทนความหมายในทุกโอกาส มีการใช้ดอกไม้ประดับตกแต่ง งานศพ อาทิเช่น ดอกไม้หน้าโลง ดอกไม้หน้าเมรุ พวงหรีด เป็นต้น